Rank Name Points
1 Nick 45,142,125
2 Vishesh 10,822,553
3 Almir 6,054,885
4 Vikas Verma 2,168,019
5 Ashish Koul 813,743
6 manny 790,509
7 Hakim 652,379
8 saurabhlakhanpal 644,007
9 laks 537,986
10 AndyLitch 499,231
11 jyotiprakash 496,827
12 0713910067 456,819
13 trimalakumar 406,214
14 JeanLRoue 401,236
15 ruth 367,730
16 deepakjipaulson 349,457
17 JPH 339,832
18 Cyril Myshkin 334,078
19 Junaid Jan 319,095
20 kashifulhaq 311,365