Rank Name Points
1 Nick 44,128,344
2 Vishesh 10,505,648
3 Almir 5,962,104
4 Vikas Verma 2,149,244
5 Ashish Koul 785,409
6 manny 766,979
7 Hakim 652,020
8 saurabhlakhanpal 630,075
9 laks 529,208
10 jyotiprakash 485,812
11 AndyLitch 474,318
12 0713910067 437,664
13 JeanLRoue 401,124
14 trimalakumar 397,228
15 ruth 357,750
16 deepakjipaulson 344,137
17 JPH 337,273
18 Cyril Myshkin 328,247
19 Junaid Jan 316,615
20 kashifulhaq 309,675