Rank Name Points
1 Nick 42,372,241
2 Vishesh 9,986,452
3 Almir 5,805,772
4 Vikas Verma 2,115,943
5 Ashish Koul 736,824
6 manny 728,994
7 Hakim 651,397
8 saurabhlakhanpal 605,529
9 laks 512,645
10 jyotiprakash 465,083
11 AndyLitch 431,616
12 0713910067 408,576
13 JeanLRoue 400,919
14 trimalakumar 381,345
15 ruth 340,481
16 deepakjipaulson 335,233
17 JPH 332,557
18 Cyril Myshkin 317,555
19 Junaid Jan 312,440
20 kashifulhaq 306,855