Rank Name Points
1 Nick 42,843,952
2 Vishesh 10,122,126
3 Almir 5,848,497
4 Vikas Verma 2,125,390
5 Ashish Koul 749,191
6 manny 739,095
7 Hakim 651,554
8 saurabhlakhanpal 611,507
9 laks 517,485
10 jyotiprakash 470,724
11 AndyLitch 443,116
12 0713910067 415,887
13 JeanLRoue 400,974
14 trimalakumar 385,566
15 ruth 344,967
16 deepakjipaulson 337,526
17 JPH 333,871
18 Cyril Myshkin 320,551
19 Junaid Jan 313,595
20 kashifulhaq 307,600