Rank Name Points
1 Nick 44,567,544
2 Vishesh 10,642,432
3 Almir 6,003,610
4 Vikas Verma 2,157,712
5 Ashish Koul 797,958
6 manny 776,654
7 Hakim 652,176
8 saurabhlakhanpal 636,176
9 laks 532,853
10 jyotiprakash 490,562
11 AndyLitch 484,910
12 0713910067 445,722
13 JeanLRoue 401,176
14 trimalakumar 401,079
15 ruth 362,066
16 deepakjipaulson 346,392
17 JPH 338,381
18 Cyril Myshkin 330,673
19 Junaid Jan 317,785
20 kashifulhaq 310,500