Rank Name Points
1 Nick 43,635,412
2 Vishesh 10,354,938
3 Almir 5,919,043
4 Vikas Verma 2,140,409
5 Ashish Koul 771,600
6 manny 756,699
7 Hakim 651,833
8 saurabhlakhanpal 623,140
9 laks 524,908
10 jyotiprakash 480,154
11 AndyLitch 462,507
12 0713910067 429,076
13 JeanLRoue 401,069
14 trimalakumar 392,947
15 ruth 352,731
16 deepakjipaulson 341,574
17 JPH 336,017
18 Cyril Myshkin 325,516
19 Junaid Jan 315,475
20 kashifulhaq 308,895