Rank Name Points
1 Nick 42,604,120
2 Vishesh 10,052,004
3 Almir 5,825,837
4 Vikas Verma 2,120,584
5 Ashish Koul 742,705
6 manny 733,876
7 Hakim 651,471
8 saurabhlakhanpal 608,638
9 laks 514,979
10 jyotiprakash 467,782
11 AndyLitch 436,982
12 0713910067 412,143
13 JeanLRoue 400,943
14 trimalakumar 383,386
15 ruth 342,563
16 deepakjipaulson 336,304
17 JPH 333,148
18 Cyril Myshkin 318,937
19 Junaid Jan 312,955
20 kashifulhaq 307,215