Rank Name Points
1 Nick 42,106,115
2 Vishesh 9,911,288
3 Almir 5,781,642
4 Vikas Verma 2,111,338
5 Ashish Koul 729,565
6 manny 723,737
7 Hakim 651,317
8 saurabhlakhanpal 601,590
9 laks 510,291
10 jyotiprakash 462,044
11 AndyLitch 425,564
12 0713910067 404,640
13 JeanLRoue 400,894
14 trimalakumar 379,006
15 ruth 338,321
16 deepakjipaulson 333,893
17 JPH 331,883
18 Cyril Myshkin 316,037
19 Junaid Jan 311,785
20 kashifulhaq 306,520