Rank Name Points
161 Hugo.Nieto@elho... 48,450
162 nll0216 48,290
163 sridhar13reddy 48,070
164 vypinac2 47,777
165 Bamse 47,725
166 jb 47,681
167 srikanthbenoni 47,675
168 Tabitha.Prater 47,560
169 Imed Ghorbel 46,210
170 apeking 46,151
171 pratyu 45,970
172 JoyLynn 45,755
173 1stButterfly 45,380
174 olivierpbeland 45,308
175 dfrost 45,127
176 bundy5150 45,040
177 jrhyslop 45,020
178 sthloveu 44,875
179 imanekhalil717 44,330
180 Dias 44,100